วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ความสัมพันธ์ระหว่างสสาร - พลังงาน กับ กายหยาบ - กายละเอียด

สโตนเฮนจ์ อาจจะบอกความเป็นอนาคตหลายอย่างที่ยากต่อการเชื่อ ผู้เขียนได้นำมาบอกต่อตามที่พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณได้ใช้ “จิต” ไขปริศนาจากการจัดวางเสาหินเหล่านั้น อนาคตที่โหดร้ายต่อทุกชีวิตของแต่ละบุคคลที่มีความผูกพันอย่างเหนียวแน่น โยงใยเป็นเครือญาติ อาจจะต้องมีการพลัดพรากหรือตายจาก องค์ ความรู้ของพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ ท่านสอนให้อยู่กับปัจจุบัน อนาคตตามรูปแบบที่สโตนเฮนจ์บอกไว้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ สิ่งเหล่านั้นยังมาไม่ถึง หากจะเกิดจริง เรายังมีเวลาเตรียมตัวเพื่อผ่านจุดเปลี่ยนอีก 3 ปีเศษ แต่สิ่งที่มนุษย์ทุกคน ต้องเผชิญอยู่ทุกวัน เหมือนการตายผ่อนส่งจากการรับพลังงานแม่เหล็กโลกที่มีคุณสมบัติร้อนและหนัก เข้าสู่ร่างกาย ถมเต็มเนื้อเยื่อ เซลล์ทุกวินาที ทำให้ภูมิต้านทานร่างกายที่มนุษย์มีน้อยอยู่แล้วยิ่งลดน้อยลงจนถึงจุดเสื่อม ถอย เยียวยารักษาได้ยากยิ่งขึ้น (ภูมิต้านทานร่างกายลดต่ำลงตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2544 เป็นต้นมา) มนุษย์เราอาศัยอยู่ในโลกที่กำลังป่วยหนักจากวิกฤตพลังงานแม่เหล็กโลก มนุษย์จึงต้องป่วยตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ลองถามตัวท่านเองดูว่าเคยมีอาการอย่างนี้และเคยได้รับฟังข่าวสุขภาพเช่นนี้ บ้างไหม
 • รู้สึกหายใจได้ยาก หายใจได้ไม่อิ่ม หายใจได้แค่คอ หรือบางครั้งเหมือนหายใจไม่เข้า เหนื่อยง่าย
 • รู้สึกมึนและปวดศีรษะ น้ำตาไหลหรือตาฟางมองเห็นไม่ชัดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • รู้สึกหนักปวดเมื่อยทั่วตัว โดยเฉพาะที่ต้นคอ ไหล่ บั้นเอว จะลุก นั่ง ก้ม เงย เปลี่ยนอิริยาบถได้ลำบาก หรือมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างปัจจุบันทันที
 • กลางคืนนอนหลับได้ยาก ชอบตื่นกลางดึกและแทบไม่หลับอีกเลย
 • อยู่มาวันหนึ่งตรวจพบว่า มีอาการของเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง ทั้งๆที่ไม่เคยมีประวัติมาก่อน
 • ทราบข่าวว่าคนที่รู้จัก เพื่อนฝูง ฯลฯ เป็นอัมพฤกษ์หรือเสียชีวิตแล้ว ทั้งๆที่เมื่อวานยังพูดคุยกันเป็นปกติ
 • ฟังข่าวบอกว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะมี สาเหตุมาจาก “การติดเชื้อในกระแสเลือด” หรือบางคนเป็นนักกีฬาร่างกายแข็งแรง อายยุยังน้อยแต่มีอาการหัวใจวายเฉียบพลัน เสียชีวิตทันที
 • พบผู้ป่วยมะเร็งมีเพิ่มมากขึ้นและเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว
 • เชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้กลายเป็นแชมป์ประจำปีไปเสียแล้ว
ทุกอาการของโรคและทุกข่าวของการสูญชีวิตที่ได้ยิน ย่อมมีสาเหตุของการเกิดโรคและวิธีของการรักษา องค์ ความรู้ของพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณใช้หลักของคลื่นพลังงานบำบัด เป็นทางเลือกของสุขภาพที่พึ่งตนเองสนับสนุนการใช้อาหารแทนยา และประเด็นสำคัญที่สุดคือ โรคภัยทุกชนิดมีสาเหตุเบื้องต้น สืบเนื่องมาจากพลังงานแม่เหล็กโลกแทบทั้งสิ้น ดังนั้นองค์ความรู้ของพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ จึงได้ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างเพื่อแก้ไขอาการและรับมือกับความใหม่และ รุนแรงของโรคทุกโรคได้ทันท่วงที ด้วยการบำบัดรักษาทั้งสองส่วนควบคู่กันไปทั้งรูปหยาบและรูปละเอียด หรือทั้งกายสสารและกายพลังงาน
องค์ความรู้ของพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณให้อุบายของหลักวิปัสสนากรรมฐานด้วยการดูกฎไตรลักษณ์ ตัวแรกคือ ความเป็นอนิจจัง (ความไม่เที่ยง) ดูให้เห็นอาการเกิด-ดับ (ยืด-หด) และการกระทบ 2 ส่วน หรือการหมุนธรรมจักร (รับ-เหวี่ยง) เป็นปัจจุบันขณะ ทั้ง 2 อุบายนี้หากผู้ฝึกปฏิบัติทำได้ จะให้ประโยชน์ทั้งกายหยาบและกายละเอียด (กายสสารและกายพลังงาน) ยังความเป็นปกติสุขและมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา พลังงานภายในโลกยังคงสมดุลอยู่แตกต่างจากปัจจุบันอย่างสุดขั้ว
เมื่อองค์ความรู้ฯ พัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นทางเลือกของสุขภาพจึงมีการใช้อุปกรณ์ประกอบพลังพีระมิด เพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากการใช้พลังจิตเพียงอย่างเดียว พลังพีระมิดเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยดึงพลังงานละเอียด เช่น พลังกระแสลมปราณ พลังมโนธาตุและธาตุว่างเข้าสู่ร่างกาย ทั้งทางลมหายใจเข้า (อากาศ) และน้ำดื่มพลังกระแสลมปราณ และพลังมโนธาตุ หากแต่วิกฤตพลังงานกลับทวีความรุนแรงขึ้น องค์ความรู้ฯ จึงพัฒนาต่อไปอีกเพื่อหาทางรับมือกับความรุนแรงของโรคทุกโรคได้ทันท่วงที ทั้งการป้องกันและบำบัดรักษาอย่างหวังผลได้จริงอย่างครบถ้วนทั้งรูปหยาบและ รูปละเอียด หรือทั้งกายสสารและกายพลังงาน
ท่านลองจินตนาการนึกถึงอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งให้ เห็นเป็นวงกลม ซ้อนอยู่ด้วยกันถึง 4 วง ซึ่งหมายถึงเนื้อเยื่อเซลล์ที่ซ้อนเรียงลำดับจากชั้นในออกมา มี 4 ชั้น

 • วงกลมที่ 1 เป็นวงกลมที่อยู่ลึกที่สุด มีขนาดเล็กมาก จนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เป็นจุดศูนย์กลางของเซลล์ ประกอบด้วยธาตุว่าง เรียกว่า นิวเคลียส
 • วงกลมที่ 2 เป็นวงกลมที่อยู่ถัดออกมา มีลักษณะออกสีขาว เป็นส่วนประกอบของมโนธาตุ คือธาตุรู้ของใจ
 • วงกลมที่ 3 เป็นวงกลมของเซลล์ชั้นกลาง มีลักษณะออกสีเหลือง เป็นส่วนประกอบของปราณหรือกระแสลมปราณ พลังแห่งชีวิต พลังของภูมิต้านทานร่างกายและยังเป็นพลังงานสำคัญทำให้เลือดไม่ข้น
 • วงกลมที่ 4 เป็นวงกลมของเซลล์ขอบนอก มีธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ
จากการจำแนกให้เห็นเซลล์ทั้ง 4 ชั้น ภายในร่างกายของมนุษย์จะพบว่ามีสิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้เพียง 1 ส่วน เพราะมองเห็นโครงสร้าง หรือ รูปเป็นชาย-หญิง โครงสร้างเหล่านั้นประกอบขึ้นจากการรวมตัวของสสาร เช่น ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ (ธาตุดิน คืออาหารหลากหลายที่นำเข้าสู่ร่างกาย โดยการบริโภคเป็นส่วนประกอบหลักของเนื้อ กระดูก เอ็น, ธาตุน้ำ ได้แก่น้ำที่ดื่ม เลือด น้ำเหลือง, ธาตุลม หมายถึงออกซิเจน ไนโตรเจนรวมทั้งคาร์บอนไดออกไซด์, ธาตุไฟคือความร้อนที่เกิดจากการเผาผลาญ อาหาร ตลอดจนความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์) ที่เหลืออีก 3 ชั้นเซลล์เป็นพลังงาน ถ่ายทอดรูปแบบที่เหมือนกันจากวงกลมที่ใหญ่กว่าคือโลกหากเราผ่าโลกออกมาดู จะเห็นได้ตามลำดับดังนี้
1. ชั้นใน เป็นมโนธาตุสีขาว
2. เป็นปราณ สีเหลือง
3. เป็นพลังงานแม่เหล็กโลก สีเทาออกดำ
4. ชั้นนอกเป็นแผ่นดิน พื้นน้ำ อากาศ ป่าไม้สิ่งมีชีวิต ฯลฯ

1, 2 และ 3 เป็นพลังงาน 4 เป็นสสาร
แกนพลังงานโลกซ้อนอยู่ในแกนสสารโลกฉันใด กายพลังงาน(กายละเอียด) จึงซ้อนอยู่กับกายสสาร(กายหยาบ) เฉกเช่นเดียวกัน หากพื้นผิวโลกที่มนุษย์อาศัยอยู่กำลังจะวิบัติเพราะพลังงานให้โทษ มนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่ได้ ต้องควานหาพลังงานที่ดีเนื่องจากอาหารละเอียด, อาหารพลังงานจะช่วยรักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพได้ ทั้งกายสสารและกายพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม
กายสสาร (กายหยาบ) เป็นกายที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ จึงต้องเลี้ยงดูด้วยอาหารบริโภคที่มีโครงสร้างด้วยธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ที่เหมือนกัน มีการเสื่อมถอย ร่วงโรย ผุพัง ไปตามกาลเวลา อยู่ได้นานไม่เกิน 100 ปี กายพลังงาน (กายละเอียด) เป็นกายที่ซ้อนอยู่ในกายหยาบ ประกอบขึ้นด้วยพลังกระแสลมปราณ พลังมโนธาตุ จากแกนพลังงานโลก ซึ่งมนุษย์ทุกคนได้รับมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของแม่ เป็นพลังงานที่เชื่อมโยงกับกายหยาบเป็น “สายใยแห่งชีวิต” บุคคลที่เสียชีวิตแล้วหากยังดับกิเลสได้ไม่หมด สายใยแห่งชีวิตนี้จะทำงานร่วมกับกิเลสที่ยังเหลืออยู่นำไปสู่ภพภูมิใหม่ใน สังสารวัฏ

หนังสือ “ทางรอด” วิถีแห่งสุขภาพองค์รวมของคลื่นพลังงานบำบัด นั้นพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณได้นำเสนอสุขภาพทางเลือก โดยใช้อุปกรณ์ประกอบพลังพีระมิดดึงพลังกระแสลมปราณ พลังมโนธาตุ ผ่านทางอากาศคือการหายใจและน้ำดื่ม เช่นสร้อยพลังพีระมิด, กระป๋องยกอากาศ, เตียงพีระมิด, พัดลมพีระมิด, น้ำดื่มพลังปราณ-พลังมโนธาตุ ฯลฯ แต่เนื่องจากสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ มิได้มีเพียงแค่อากาศและน้ำเท่านั้น ยังต้องมีอาหารบริโภค และภาวการณ์ขาดพลังกระแสลมปราณ พลังมโนธาตุมิได้เกิดขึ้นเฉพาะมนุษย์ หากแต่พืชและสัตว์ทุกชนิดต่างประสบปัญหาการขาดพลังงานละเอียดทั้งสองอย่าง นี้อย่างเท่าเทียมกัน ทำให้พืช ผัก เนื้อสัตว์ ฯลฯ ที่เคยให้คุณค่าทางโภชนาการอย่างครบครัน กลับด้อยคุณค่าลง
“แสงสว่างที่ปลายทางรอด” วิถีแห่งสุขภาพองค์รวมของคลื่นพลังงานบำบัด ยังมีทางออกของสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ยืนยาวต่อไปได้ตาม สมควร ตามสิทธิอันชอบธรรมที่ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ในครั้งนี้องค์ความรู้ของพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ เป็นการใช้พลังพีระมิดดึงพลังกระแสลมปราณ พลังมโนธาตุจากชั้นบรรยากาศแทรกลงไปในโมเลกุลของอาหาร เปลี่ยนสภาพจากโครงสร้างอาหารหยาบเป็นอาหารเสริมพลังงานที่อุดมไปด้วยพลัง กระแสลมปราณ พลังมโนธาตุ ที่นอกจากช่วยบำรุงรักษากายละเอียดแล้ว ปริมาณอาหารเสริมพลังงานจำนวนน้อยยังให้คุณค่าทางโภชนาการมากกว่าเดิมเป็น หลายเท่า เพียงพอกับความต้องการของกายหยาบในแต่ละวัน
อุปกรณ์ประกอบพลังพีระมิด
ผู้เขียนตั้งใจจะถ่ายทอด องค์ความรู้ฯเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของพลังงานแม่เหล็กโลกอย่าง เป็นขั้นเป็นตอนโดยละเอียด แต่เนื่องจากพลังงานแม่เหล็กโลกมีการผันแปรที่รวดเร็วจนเกินไป ทำให้องค์ความรู้ฯกลายเป็นอดีตได้ภายใน 3-5 วัน ผู้เขียนจึงขอกล่าวถึงแต่เพียงย่อๆ สำหรับภาวะ ปัจจุบันของแต่ละปัจจุบันของพลังงานแม่เหล็กโลก (และพลังพีระมิด) ผู้ฝึกปฏิบัติฯโปรดติดตามจากคำสอนของพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณด้วยตนเอง ต้องไม่ลืมว่าพลังงานแม่เหล็กโลกคือพลังงานที่หยิบยื่นความเป็นความตายให้ กับมนุษย์ และพลังพีระมิดคืออุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตนอกเหนือไปจากพลังจิตและพลังบุญ
การผันแปรของพลังงานแม่เหล็กโลก ในช่วง 6 เดือน
 • 7 เมษายน พ.ศ. 2552 พลังงานอัดหนาแน่นมากจนทำให้เกิดสภาพนิ่ง และจุดที่นิ่งเป็นจุดแรกตามเส้นรุ้งเส้นแวงคือประเทศเม็กซิโก เมื่อสภาพนิ่งเกิดขึ้น เชื้อโรคเก่าๆที่เคยหมดพิษสงหรือมีความรุนแรงน้อยในอดีตจะย้อนกลับคืนมาและ รักษาได้ยากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย
 • ภาวะแน่น หายใจได้ยากยังคงทวีขึ้นทุกวัน นอกเสียจากมีแผ่นดินไหว เกิดขึ้นบ้าง ณ จุดหนึ่งจุดใดของโลกจึงจะรู้สึกว่าภาวะแน่นค่อยคลายลง หายใจได้โล่งลึก ไปอีกสัก 1-3 วัน อนึ่ง การจะรู้สึก สัมผัสได้ว่า ลมหายใจของตนเองเป็นอย่างไร ผู้ฝึกปฏิบัติต้องใส่สร้อยพลังพีระมิดจึงจะสามารถรับรู้ได้
 • ตามปกติพลังงานแม่เหล็กโลกจะเคลื่อนที่เร็ว กว่าแสงของดวงอาทิตย์ แต่ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ปรากฏว่า พลังงานแม่เหล็กโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เท่ากันกับแสงของดวงอาทิตย์ เกิดการเสียดสีกันระหว่างพลังงานทั้งสอง เกิดความร้อนเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งมีแสง ปรากฏ “วาบ” ออกมา เป็นสาเหตุทำให้เกิดการ “ช๊อต” หรือ “สปาร์ค” (Shot, Spark) ขึ้น ทั้งในชั้นบรรยากาศและเซลล์ของมนุษย์หากการช๊อตเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศ จะทำให้เชื้อโรคหลายชนิดถูกพลังงานความร้อนช๊อตจนกลายเป็นธาตุดับ ทำให้การรักษาทำได้ยากยิ่งขึ้น และถ้าการช๊อตเกิดขึ้นในเซลล์ร่างกายจะเพิ่มอัตราความผิดปกติของเซลล์อย่าง รวดเร็ว ผลคือมีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้น
 • ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 เชื้อไวรัส 2009 ได้แพร่ระบาดมาถึงประเทศไทย และเชื้อไวรัส 2009 นี้ จะอยู่คู่กับโลกไปอีกนานประมาณ 3 ปีเศษ และพัฒนาความรุนแรงคล้อยตามพลังงานแม่เหล็กโลกเสมอ
 • 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจนทำให้รูจมูกข้างขวาตัน (ไม่มีลมหายใจเข้าที่รูจมูกข้างขวา จะสัมผัสได้เมื่อมีพลังพีระมิดติดตัว)
 • 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552 รูจมูกข้างซ้ายตัน ผู้ฝึกปฏิบัติฯลองตรวจเช็คได้ด้วยตนเองว่า ไม่มีลมหายใจเข้าทางรูจมูกทั้งสองข้างแล้วจริงๆ (จะสัมผัสได้เมื่อมีพลังพีระมิดติดตัว)
อุปกรณ์ประกอบพลังพีระมิด ที่ลูกศิษย์ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีทั้งสิ่งที่เหมือนเดิมและแตกต่างไปจากหนังสือ“ทางรอด”
สิ่งที่เหมือนเดิม ได้แก่หลักการและเหตุผลของการนำพลังพีระมิดมาประยุกต์ใช้, อุปกรณ์ยังคงมีหลอดแกนพีระมิด , กระป๋องยกอากาศ ,แถบพลังพีระมิด ฯลฯ
สิ่งที่แตกต่าง คือ ก้อนพีระมิด จะเป็นชนิด เจาะ 2 รูทะลุถึงกัน เพื่อเร่งการปลดปล่อยพลังงานแม่เหล็กโลกและมลภาวะให้พ้นออกไปจากร่าง กายอย่างรวดเร็ว, หลอดแกนพีระมิด พัฒนามาเป็นสร้อยพลังพีระมิด ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดวางก้อนพีระมิดอยู่บ่อยๆเพื่อประโยชน์ที่ สำคัญคือ ช่วยให้หายใจได้สะดวก ปัจจุบันมีลักษณะแบบใด โปรดดูของจริงได้จากงานฝึกอบรมฯ, วิธีจัดวางแถบแกนพีระมิดในปัจจุบันนี้ จะวางอยู่ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ หรือแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานแม่เหล็กโลกเสมอ
สิ่งเตือนใจ โปรดอย่าหงุดหงิดรำคาญใจเมื่อต้องปรับเปลี่ยนสร้อยพลังพีระมิด หรืออุปกรณ์ประกอบพลังพีระมิดอื่นๆ เพราะคุณยังโชคดีที่ยังมีโอกาสได้เปลี่ยนมาใช้ของใหม่Web Hosting Services

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น